Aangenaam

Mijn naam is Hester Visser, voetreflexologe, magnetiseuse, medium en moeder van 2 puberzoons. Sinds 1995 doe ik mijn werk met veel plezier, bij ouderen ook aan huis. Waar kan ik u, jou mee helpen?

NIEUW-NIEUW-NIEUW: Babyreflexologie.
Alle afspraken voor baby's en kindjes in december 2019 voor half tarief: 35 euro
.
Behandelduur inclusief uitleg is een uur. Vergoeding via aanvullende zorgverzekering.

Baby’s en kindjes kunnen verlichting krijgen bij obstipatie, krampjes, slapeloosheid, verkoudheid en doorkomende tandjes. Een voetreflexmassage om je baby beter te laten ontlasten, beter te laten ademen, beter te laten slapen.

Bedenk je eens wat dat doet met jouw eigen gezondheid en rust ... die van je gezin.

Tijdens de behandelingen laat ik je zien wat je zelf thuis kan doen via de voetjes van je kindje. 'Masseer de kwaaltjes van je kindje in 1 minuut weg'. Dit boek van Floor Tuinstra kan je bij mij kopen voor 24,95. Daarin kan je nalezen wat ik je vertelde.

Baby's en kinderen hebben altijd mijn aandacht en warme belangstelling. Ik zie uit naar jullie komst.Specialisaties:
* Nek- en schouderklachten;
* Rugklachten;
* Gewrichtsklachten;
* Ouderdomsklachten. Bij ouderen behandeling aan huis;
* Engelen en andere orakelkaarten lezen;
* Trainingen: Avatar 1 t/m 5.

Doelen:
* gezondheid bevorderen;
* individuele begeleiding bieden tijdens persoonlijke veranderingsprocessen;
* begeleiden naar leven vanuit vrije wil.

Mijn werk is mijn passie, deze beoefen ik vanuit mijn beroepsopleiding tot therapeute,
mijn levens- en ruim 20-jarige praktijkervaring en vanuit de genoten Avatar trainingen.

Achtergrond: Therapeute. Helderziende. Avatar Master.
Moderator. Voorzitster vrijwilligersverenigingen. Leidinggevende commerciële binnendienst functies.

Scroll voor de privacy verklaring even naar beneden, onder de foto's.
Voor meer informatie, lees verder bij de volgende behandelingen. Tot ziens, ik zie je graag.

Magnetiseren Voetreflexzone-therapie Lichaamsmassage Bach-Bloesem remedies Trauma-begeleiding

UW PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Hester Visser, als uw behandelend therapeute, een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, indien nodig en alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).

Ik doe mijn  best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit alleen na uw toestemming.
Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan maken en mijn boekhoudster de administratie kan doen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist,15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van behandeling, zorgverzekeraar en nummer.
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig behandeling’ en  de kosten van het consult.

Ik controleer regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen.

Praktijk Rosarium, Hester Visser
Egelskop 16, 3738 TJ Maartensdijk
06 14373010